Čo má každý vedieť v prípade ohrozenia


Ochrana obyvateľstva:

v prípade anonymného oznámenia uloženia bomby


     Anonymné oznámenie o uložení bomby sa často zameriava na vyvolanie strachu a paniky. Ako objekt sú zvolené priestory s väčším sústredením ľudí. Aj keď väčšinou ide o falošný poplach, treba počítať s tým, že anonymná vyhrážka môže byť uskutočnená.

Ako konať:

  • okamžite ohláste udalosť na linku tiesňového volania 112 alebo tel. č. 158,

  • ak sa udalosť týka budovy, kde sa nachádzate, okamžite opustite budovu a vzdiaľte sa čo najďalej od tohto priestoru,

  • nepodľahnite vlastnej zvedavosti,

  • do budovy sa vráťte až na pokyn príslušného orgánu. 
IP 

BlueBoard.cz

Aktualizované dňa:

19. 02. 2010

 

Dôležité telefónne čísla

Varovanie obyvateľstva

Vymedzenie pojmov

Predchádzanie vzniku MU

Zásady pri ohrození

Ochrana obyvateľstva

Chemické látky

Biologické látky

Rádioaktívne látky

Dopravné nehody

Povodne a záplavy

Uloženie bomby

Opustenie priestoru

Podozrivé zásielky

Obsah evakuačnej batožiny

Zásady prvej pomoci

Autor

Zdroje

Napíšte nám

 

 

Dostupnosť podľa Monitoring-serverov.sk

 

 

NAJ.sk

 

 

Autor & administrátor: Bc. Ivan Kostolný ©   Žilinská univerzita v Žiline    Fakulta špeciálneho inžinierstva    ivan.kostolny@zoznam.sk

Slovenský vyhľadávač BEST.SK        KdeJe - internetový portál    TOPlist    Catalog Clonet     Pozri.sk - vyhľadávač    Surf.sk    Vyhľadávač - Xsite.sk - taXi nájdi, čo potrebuješ!

PageRank    PageRank    PageRank - hodnotenie tejto webstranky    Pagerank    S-Rank    Jyxorank    Alexa Rank