Čo má každý vedieť v prípade ohrozenia


Ak ste v ohrození života alebo zdravia, ak je ohrozený váš majetok, alebo ste účastníkom mimoriadnej udalosti, pri ktorej je ohrozený život, zdravie alebo majetok iných občanov, dožadujte sa poskytnutia pomoci na linke tiesňového volania:

112 – Linky pre poskytnutie pomoci občanom

158 – Policajný zbor

155 – Záchranná zdravotná služba

150  – Hasičský a záchranný zbor


Pri oznamovaní vzniku mimoriadnej udalosti uveďte:

  • vaše meno a číslo telefónu, z ktorého telefonujete,

  • druh udalosti (požiar, dopravná nehoda, povodeň, trestný čin a pod.),

  • miesto udalosti ak je na miesto udalosti sťažený prístup, uveďte spôsob prístupu, smer, odkiaľ je možné miesto udalosti dosiahnuť a druh prístupovej cesty (súkromná cesta, poľná cesta a pod.),

  • rozsah udalosti (požiar domu, bytu, lesa, ohrozenie života viacerých osôb, zaplavenie cesty, poľa, obce),

  • miesto odkiaľ voláte.

Po ukončení hovoru počkajte na spätné volanie operátora príslušnej záchranne zložky.

Záchranné práce vykonávajú v prvom rade profesionálne základné záchranné zložky, ktoré sú na túto činnosť pripravené a adekvátne vybavené.


 
IP 

BlueBoard.cz


Aktualizované dňa:

19. 02. 2010

 

Dôležité telefónne čísla

Varovanie obyvateľstva

Vymedzenie pojmov

Predchádzanie vzniku MU

Zásady pri ohrození

Ochrana obyvateľstva

Obsah evakuačnej batožiny

Zásady prvej pomoci

Autor

Zdroje

Napíšte nám

 

 

Dostupnosť podľa Monitoring-serverov.sk

 

 

NAJ.sk

 

 

Autor & administrátor: Bc. Ivan Kostolný ©   Žilinská univerzita v Žiline    Fakulta špeciálneho inžinierstva    ivan.kostolny@zoznam.sk

Slovenský vyhľadávač BEST.SK        KdeJe - internetový portál    TOPlist    Catalog Clonet     Pozri.sk - vyhľadávač    Surf.sk    Vyhľadávač - Xsite.sk - taXi nájdi, čo potrebuješ!

PageRank    PageRank    PageRank - hodnotenie tejto webstranky    Pagerank    S-Rank    Jyxorank    Alexa Rank