Čo má každý vedieť v prípade ohrozenia


Všeobecné zásady o tom, čo robiť v prípade mimoriadnej situácie:

 • rešpektujte informácie z oficiálnych zdrojov,

 • nerozširujte poplašné a neoverené správy,

 • upozornite ohrozené osoby vo vašom okolí,

 • netelefonujte zbytočne,

 • nepodceňujte vzniknutú situáciu,

 • najväčšiu hodnotu má život až potom majetok,

 • podriaďte sa pokynom záchranárov,

 • pamätajte na sebaochranu, poskytnutie prvej pomoci.


Pred opustením bytu:

 • uzatvorte prívod vody, elektriny, plynu,

 • informujte susedov o vzniknutej situácii,

 • uzatvorte a utesnite okná, dvere,

 • pripravte si evakuačnú batožinu a improvizované prostriedky ochrany,

 • domáce zvieratá zásobte vodou a krmivom,

 • uzamknite byt,

 • dostavte sa na určené miesto,

 • dodržiavajte pokyny orgánov zabezpečujúcich evakuáciu.


 
IP 

BlueBoard.cz

Aktualizované dňa:

19. 02. 2010

 

Dôležité telefónne čísla

Varovanie obyvateľstva

Vymedzenie pojmov

Predchádzanie vzniku MU

Zásady pri ohrození

Ochrana obyvateľstva

Obsah evakuačnej batožiny

Zásady prvej pomoci

Autor

Zdroje

Napíšte nám

 

 

Dostupnosť podľa Monitoring-serverov.sk

 

 

NAJ.sk

 

 

Autor & administrátor: Bc. Ivan Kostolný ©   Žilinská univerzita v Žiline    Fakulta špeciálneho inžinierstva    ivan.kostolny@zoznam.sk

Slovenský vyhľadávač BEST.SK        KdeJe - internetový portál    TOPlist    Catalog Clonet     Pozri.sk - vyhľadávač    Surf.sk    Vyhľadávač - Xsite.sk - taXi nájdi, čo potrebuješ!

PageRank    PageRank    PageRank - hodnotenie tejto webstranky    Pagerank    S-Rank    Jyxorank    Alexa Rank