Čo má každý vedieť v prípade ohrozenia


Ako predchádzať vzniku mimoriadnych udalostí:

 • zredukujte riziká vzniku požiaru vo vlastnom dome, na pracovisku, vo svojom okolí,

 • udržiavajte voľné únikové cesty,

 • ak vznikne požiar v budove, kde sa nachádzate, opustite budovu a volajte záchranu,

 • nikdy nepoužívajte pri úniku výťah,

 • ak pocítite, že dvere sú horúce, neotvárajte ich, môže to znamenať požiar na druhej strane dverí,

 • nikdy nevstupujte späť do domu, pokiaľ hasiči a ďalšie záchranné zložky neurčia jeho bezpečnosť,

 • používajte certifikované spotrebiče,

 • dodržiavajte zásady bezpečnosti pri práci,

 • svojou činnosťou neohrozujte seba ani iné osoby,

 • nevyhľadávajte zdroje nebezpečenstva,

 • informujte sa o možných zdrojoch rizík vo svojom okolí,

 • rešpektujte varovné signály a pokyny zodpovedných orgánov.


 
IP 

BlueBoard.cz

Aktualizované dňa:

19. 02. 2010

 

Dôležité telefónne čísla

Varovanie obyvateľstva

Vymedzenie pojmov

Predchádzanie vzniku MU

Zásady pri ohrození

Ochrana obyvateľstva

Obsah evakuačnej batožiny

Zásady prvej pomoci

Autor

Zdroje

Napíšte nám

 

 

Dostupnosť podľa Monitoring-serverov.sk

 

 

NAJ.sk

 

 

Autor & administrátor: Bc. Ivan Kostolný ©   Žilinská univerzita v Žiline    Fakulta špeciálneho inžinierstva    ivan.kostolny@zoznam.sk

Slovenský vyhľadávač BEST.SK        KdeJe - internetový portál    TOPlist    Catalog Clonet     Pozri.sk - vyhľadávač    Surf.sk    Vyhľadávač - Xsite.sk - taXi nájdi, čo potrebuješ!

PageRank    PageRank    PageRank - hodnotenie tejto webstranky    Pagerank    S-Rank    Jyxorank    Alexa Rank