Čo má každý vedieť v prípade ohrozenia


Ochrana obyvateľstva:

v oblasti ohrozenia povodňami a záplavami


ZÁSADY SPRÁVANIA SA PRED POVODŇAMI A ZÁPLAVAMI:

 • vytipujte si bezpečné miesto, ktoré nebude zaplavené vodou,

 • hodnotné veci zo suterénov, prízemných priestorov a garáží umiestnite do vyššieho poschodia,

 • pripravte si vrecia s pieskom na utesnenie nízko položených dverí a okien,

 • pripravte si trvanlivé potraviny a pitnú vodu na 2-3 dni,

 • ak ste vlastníkom osobného automobilu, pripravte ho na použitie,

 • pripravte sa na evakuáciu osôb, zvierat,

 • upevnite veci, ktoré by mohla odniesť voda,

 • pripravte si evakuačnú batožinu.


ZÁSADY SPRÁVANIA SA V OBDOBÍ POVODNÍ A ZÁPLAV:

 • opustite ohrozený priestor,

 • netelefonujte, len v prípade tiesňového volania,

 • v prípade vyhlásenia evakuácie dodržujte zásady pre opustenie ohrozeného priestoru, rešpektujte pokyny členov evakuačnej komisie,

 • v prípade časovej tiesne sa okamžite presuňte na vytipované miesto, ktoré nebude zaplavené vodou,

 • nešírte paniku a nerozširujte neoverené správy.


ZÁSADY SPRÁVANIA SA PO POVODNIACH A ZÁPLAVÁCH:

 • nechajte si skontrolovať stav obydlia (statická narušenosť, obývateľnosť), rozvody energií (plyn, elektrická energia), stav kanalizácie a rozvod vody,

 • zabezpečte likvidáciu uhynutých zvierat, poškodených potravín, poľnohospodárskych plodín zasiahnutých vodou - riaďte sa pokynmi hygienika,

 • informujte sa o miestach humanitárnej pomoci,

 • kontaktujte príslušné poisťovne ohľadom náhrady škôd. 
IP 

BlueBoard.cz

Aktualizované dňa:

19. 02. 2010

 

Dôležité telefónne čísla

Varovanie obyvateľstva

Vymedzenie pojmov

Predchádzanie vzniku MU

Zásady pri ohrození

Ochrana obyvateľstva

Chemické látky

Biologické látky

Rádioaktívne látky

Dopravné nehody

Povodne a záplavy

Uloženie bomby

Opustenie priestoru

Podozrivé zásielky

Obsah evakuačnej batožiny

Zásady prvej pomoci

Autor

Zdroje

Napíšte nám

 

 

Dostupnosť podľa Monitoring-serverov.sk

 

 

NAJ.sk

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autor & administrátor: Bc. Ivan Kostolný ©   Žilinská univerzita v Žiline    Fakulta špeciálneho inžinierstva    ivan.kostolny@zoznam.sk

Slovenský vyhľadávač BEST.SK        KdeJe - internetový portál    TOPlist    Catalog Clonet     Pozri.sk - vyhľadávač    Surf.sk    Vyhľadávač - Xsite.sk - taXi nájdi, čo potrebuješ!

PageRank    PageRank    PageRank - hodnotenie tejto webstranky    Pagerank    S-Rank    Jyxorank    Alexa Rank