Čo má každý vedieť v prípade ohrozenia


Ochrana obyvateľstva:

pred únikom nebezpečných rádioaktívnych látok


   Rádioaktívne látky sú látky, nachádzajúce sa v prírode alebo umelo vyrobené, ktoré sú schopné samovoľne sa premieňať – rozpadať. Pri tejto premene vysielajú neviditeľné žiarenie, ktoré má schopnosť prenikať hmotou. Niektoré druhy žiarenia sú málo prenikavé a na ich pohltenie stačia tenké vrstvy, napr. papier, iné druhy sú však také prenikavé, že na ich pohltenie treba hrubé vrstvy ťažkých materiálov, napr. betónu.

  Žiarenie vysielané rádioaktívnymi látkami môže spôsobiť ožiarenie dvojakého druhu:

 • vonkajšie ožiarenie – ak je zdroj žiarenia mimo ožarovaného organizmu,

 • vnútorné ožiarenie – ak sa rádioaktívna latka dostane nejakým spôsobom do organizmu, môže to byť dýchaním, požitím kontaminovaných potravín alebo cez pokožku.

Po vyhlásení havárie:

 • čo najskôr sa ukryte v uzavretej miestnosti,

 • zatvorte a utesnite okná, dvere, vypnite ventilačné zariadenia a klimatizáciu,

 • sledujte vysielanie hromadných informačných prostriedkov,

 • zhromaždite celú rodinu. Nesnažte sa vyzdvihnúť deti zo škôl a školských zariadení, bude o nich postarané,

 • pripravte si improvizované prostriedky ochrany osôb,

 • pripravte si evakuačnú batožinu a jódové tablety,

 • zabezpečte svoje potraviny pred kontamináciou uložením do obalov, mrazničky, chladničky alebo komory,

 • postarajte sa zvieratá, zabezpečte im krmivo a vodu,

 • budovu opustite len na základe pokynu orgánov samosprávy, štátnej správy. 
IP 

BlueBoard.cz

Aktualizované dňa:

19. 02. 2010

 

Dôležité telefónne čísla

Varovanie obyvateľstva

Vymedzenie pojmov

Predchádzanie vzniku MU

Zásady pri ohrození

Ochrana obyvateľstva

Chemické látky

Biologické látky

Rádioaktívne látky

Dopravné nehody

Povodne a záplavy

Uloženie bomby

Opustenie priestoru

Podozrivé zásielky

Obsah evakuačnej batožiny

Zásady prvej pomoci

Autor

Zdroje

Napíšte nám

 

 

Dostupnosť podľa Monitoring-serverov.sk

 

 

NAJ.sk

 

 

Autor & administrátor: Bc. Ivan Kostolný ©   Žilinská univerzita v Žiline    Fakulta špeciálneho inžinierstva    ivan.kostolny@zoznam.sk

Slovenský vyhľadávač BEST.SK        KdeJe - internetový portál    TOPlist    Catalog Clonet     Pozri.sk - vyhľadávač    Surf.sk    Vyhľadávač - Xsite.sk - taXi nájdi, čo potrebuješ!

PageRank    PageRank    PageRank - hodnotenie tejto webstranky    Pagerank    S-Rank    Jyxorank    Alexa Rank