Čo má každý vedieť v prípade ohrozenia


Ochrana obyvateľstva:

pred únikom nebezpečných biologických látok


   Bakteriologické (biologické) látky môžu byť použité vo forme aerosólu (baktérie, vírusy) vytvoreného v ovzduší alebo v uzavretom priestore priamo alebo prostredníctvom vetracích zariadení. Ich výskyt sa zisťuje mikrobiologickou analýzou odobratej vzorky.

Pri podozrení z úniku alebo pri úniku biologickej látky je potrebné:

  • dôsledne dodržiavať hygienické a protiepidemické opatrenia,

  • sledovať informácie o situácii poskytované miestnou samosprávou,

  • nedotýkať sa podozrivých zásielok a predmetov,

  • vysypaný prášok, vyliatu kvapalinu zo zásielky neutierať, okamžite niečím prikryť,

  • opustiť miestnosť, vypnúť klimatizáciu,

  • umyť si ruky mydlom, vodou,

  • vyzliecť kontaminované oblečenie,

  • kontaktovať záchranné zložky,

  • hlásiť podozrenie z ochorenia alebo zvýšený výskyt ochorení osôb a zvierat orgánom obce alebo spádovému zdravotníckemu zriadeniu.


Biologický ochranný odev EBO-10


Biovak


 
IP 

BlueBoard.cz

Aktualizované dňa:

19. 02. 2010

 

Dôležité telefónne čísla

Varovanie obyvateľstva

Vymedzenie pojmov

Predchádzanie vzniku MU

Zásady pri ohrození

Ochrana obyvateľstva

Chemické látky

Biologické látky

Rádioaktívne látky

Dopravné nehody

Povodne a záplavy

Uloženie bomby

Opustenie priestoru

Podozrivé zásielky

Obsah evakuačnej batožiny

Zásady prvej pomoci

Autor

Zdroje

Napíšte nám

 

 

Dostupnosť podľa Monitoring-serverov.sk

 

 

NAJ.sk

 

 

 

 

 

 

 

Autor & administrátor: Bc. Ivan Kostolný ©   Žilinská univerzita v Žiline    Fakulta špeciálneho inžinierstva    ivan.kostolny@zoznam.sk

Slovenský vyhľadávač BEST.SK        KdeJe - internetový portál    TOPlist    Catalog Clonet     Pozri.sk - vyhľadávač    Surf.sk    Vyhľadávač - Xsite.sk - taXi nájdi, čo potrebuješ!

PageRank    PageRank    PageRank - hodnotenie tejto webstranky    Pagerank    S-Rank    Jyxorank    Alexa Rank