Čo má každý vedieť v prípade ohrozenia


Ochrana obyvateľstva:

pred únikom nebezpečných chemických látok


   Nebezpečné látky sú prírodné alebo syntetické látky, ktoré svojimi chemickými, fyzikálnymi, toxikologickými alebo biologickými vlastnosťami môžu spôsobiť ohrozenie života, majetku alebo životného prostredia.

   V prípade havárie spojenej s únikom nebezpečných chemických látok pôsobia na okolie v podobe plynov alebo výparov.

Pri vzniku havárie:

  • ak ste vonku, čo najrýchlejšie opustite ohrozený priestor. Pamätajte, že nebezpečná látka sa šíri v smere vetra. Ak sa nachádzate v smere vetra a ste v časovej tiesni, okamžite vyhľadajte ukrytie v budovách,

  • ak ste v byte, zostaňte vo vnútri,

  • uzatvorte a utesnite okná, dvere, vetráky,

  • vypnite ventiláciu,

  • sledujte správy v hromadných informačných prostriedkoch,

  • zbytočne netelefonujte,

  • budovu opustite len na základe pokynu,

  • vezmite si evakuačnú batožinu a improvizované prostriedky ochrany. 
IP 

BlueBoard.cz

Aktualizované dňa:

19. 02. 2010

Dôležité telefónne čísla

Varovanie obyvateľstva

Vymedzenie pojmov

Predchádzanie vzniku MU

Zásady pri ohrození

Ochrana obyvateľstva

Chemické látky

Biologické látky

Rádioaktívne látky

Dopravné nehody

Povodne a záplavy

Uloženie bomby

Opustenie priestoru

Podozrivé zásielky

Obsah evakuačnej batožiny

Zásady prvej pomoci

Autor

Zdroje

Napíšte nám

 

 

Dostupnosť podľa Monitoring-serverov.sk

 

 

NAJ.sk

 

 

Autor & administrátor: Bc. Ivan Kostolný ©   Žilinská univerzita v Žiline    Fakulta špeciálneho inžinierstva    ivan.kostolny@zoznam.sk

Slovenský vyhľadávač BEST.SK        KdeJe - internetový portál    TOPlist    Catalog Clonet     Pozri.sk - vyhľadávač    Surf.sk    Vyhľadávač - Xsite.sk - taXi nájdi, čo potrebuješ!

PageRank    PageRank    PageRank - hodnotenie tejto webstranky    Pagerank    S-Rank    Jyxorank    Alexa Rank