Čo má každý vedieť v prípade ohrozenia


Zásady prvej pomoci:

pravidlá pre kardiopulmonálnu resuscitáciu


Zisťovanie vedomia sa vykoná jednoduchým spôsobom postihnutého:

  • chytíme za plecia,

  • jemne ním zatrasieme,

  • hlasno sa spýtame: Ste v poriadku?

Zisťovanie dýchania

Presvedčíme sa, či má postihnutý priechodné dýchacie cesty. Vykonáme mierny záklon hlavy, pridvihneme bradu a vyčistíme ústnu dutinu, ak je to potrebné.

 

Zistíme, či postihnutý dýcha:

a) pozeráme - očami pozorujeme pohyby hrudníka

b) počúvame - sluchom počúvame prúdenie vzduchu

c) cítime - na tvári cítime pohyb vydychovaného vzduchu

 

           Je dôležité nezamieňať si iné zvuky za dýchanie. Postihnutý môže po zastavení srdca ešte niekoľko minút „dýchať“ inak ako zvyčajne, t.j. chrčí, vydáva rôzne zvuky a pod. Pokiaľ máme pochybnosti, či je dýchanie normálne, postupujeme tak, akoby postihnutý nedýchal.

Zisťovanie krvného obehu

           Laici už nezisťujú prítomnosť krvného obehu, t.j. nehmatajú pulz, ale sa orientujú podľa nepriamych známok funkčnosti obehu: pohybov, vedomia a dýchania.


 

 
IP 

BlueBoard.cz

Aktualizované dňa:

19. 02. 2010

 

Dôležité telefónne čísla

Varovanie obyvateľstva

Vymedzenie pojmov

Predchádzanie vzniku MU

Zásady pri ohrození

Ochrana obyvateľstva

Obsah evakuačnej batožiny

Zásady prvej pomoci

Postup pri prvej pomoci

Poskytnutie prvej pomoci

Resuscitácia

Masáž srdca

Umelé dýchanie

Obštrukcia

Autor

Zdroje

Napíšte nám

 

 

Dostupnosť podľa Monitoring-serverov.sk

 

 

NAJ.sk

 

 

Autor & administrátor: Bc. Ivan Kostolný ©   Žilinská univerzita v Žiline    Fakulta špeciálneho inžinierstva    ivan.kostolny@zoznam.sk

Slovenský vyhľadávač BEST.SK        KdeJe - internetový portál    TOPlist    Catalog Clonet     Pozri.sk - vyhľadávač    Surf.sk    Vyhľadávač - Xsite.sk - taXi nájdi, čo potrebuješ!

PageRank    PageRank    PageRank - hodnotenie tejto webstranky    Pagerank    S-Rank    Jyxorank    Alexa Rank